Ga direct naar info over: > Prijzen > Sanitair > Pendelbussen > Voorwaarden

Prijzen

Net als voorgaande jaren zijn er ALLEEN MAAR ARRANGEMENTEN VOOR 2 NACHTEN TE boeken.
(vrijdag 11 september en zaterdag 12 september 2020).
Wil je maar 1 nacht overnachten, dan betaal je toch gewoon de prijs voor het hele arrangement (dus 2 nachten).

Ook is er uit veiligheidsoverwegingen en het feit dat bijna iedereen er gebruik van maakt besloten dat de arrangementsprijs INCLUSIEF DE BUSPENDELDIENST is. Dit houdt in dat je ONBEPERKT van deze dienst gebruik kunt maken van het station naar de camping en van de camping naar het festivalterrein en weer terug en de laatste dag van de camping naar het station. Hoe gemakkelijk kunnen we het voor je maken.

Maak je GEEN gebruik van de buspendeldienst dan betaal je toch gewoon de VOLLE ARRANGEMENTSPRIJS.

Op beide campings zijn ontbijt mogelijkheden. Dit kun je aangeven op het reserveringsformulier.

ARRANGEMENTS PRIJS : € 45,00 per persoon (2 nachten incl. buspendeldienst). Kinderen van 0-4 jaar zijn gratis. Je neemt je eigen tent/caravan vouwwagen of camper mee.

PRIJS ONTBIJT : € 8,50 per persoon per ontbijt

PRIJS AUTO : € 10,50 per auto

ATTENTIE!!!!!!!!!!!!
De tickets kunnen niet worden geannuleerd. Wel zijn de tickets overdraagbaar.

Sanitaire Voorzieningen

Camping In den Boomgaard

Op deze camping kun je bij de incheckbalie een sleutel voor de douches kopen. Je betaalt hiervoor € 15,00 (€ 10,00 borg en € 5,00 douche tegoed, ca. 27 minuten douchen) per sleutel. De borg en het niet gebruikte tegoed ontvang je bij inlevering terug.

Camping Betuwe

Op deze camping kun je bij de incheckbalie douche muntjes kopen à € 1,00 per muntje (ca. 3-5 minuten douchen p. munt).

Zonder BOB naar Appelpop

Krol Reizen verzorgt pendeldiensten van en naar het Appelpopterrein. Ook op de stations heten zij je van harte welkom.

De buspendeldiensten zitten bij de arrangementsprijs inbegrepen.

Dat wil zeggen, je kunt ONBEPERKT reizen van het station naar de camping, van de camping naar het festivalterrein en vice versa(op vrijdag en zaterdag) en op zondag bij vertrek van de camping weer naar het station. De bussen rijden tijdens de Appelpop uren.

Kom je met de trein dan graag aandacht voor het volgende:

Camping In den Boomgaard

Er zijn in Tiel 2 stations. Station Tiel en Tiel Passewaay.

Er rijden ALLEEN pendelbussen vanaf station Tiel Passewaay die je naar Camping In den Boomgaard brengen.

De bussen rijden op:

vrijdag 11cseptember van 16.00 – 21.00 uur vanaf station Tiel Passewaay.

zondag 13 september brengen de bussen je tussen 10.00 -13.00 uur weer naar het station terug.

Camping Betuwe

Voor deze camping rijden er bussen vanaf station Kesteren (traject Tiel-Arnhem).

De bussen rijden op:

vrijdag 11 september van 16.00 – 21.00 uur vanaf station Kesteren.

Op zondag 13 september brengen de bussen je tussen 10.00-13.00 uur weer naar het station terug.

Algemene Voorwaarden

ATTENTIE!!!!!!!!!!!!

Tickets kunnen niet worden geannuleerd. Wel zijn de tickets overdraagbaar op een ander persoon.

Appelpopovernachtingen verwelkomt je graag op de campings. Er zijn een aantal spelregels. Zet de vergunning van de campings niet op het spel en neem deze regels in acht.

 • Zorg ervoor dat je alles netjes achterlaat.
 • Toegang voor 16 jaar en ouder. Onder de 16 jaar dien je onder begeleiding van iemand van 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 jaar is het gebruik van alcohol en tabakswaar NIET toegestaan.
 • Overdadig drank- en drugsgebruik en het veroorzaken van overlast worden NIET getolereerd. De campingeigenaar heeft het recht je de toegang tot de camping ontzeggen of te laten verwijderen. Indien nodig zal de politie ingeschakeld worden.
 • Partytenten alleen in overleg met de organisatie of campinghouder.
 • Open vuur is verboden. Hierop wordt streng gecontroleerd.
 • Glaswerk en (huis)dieren zijn verboden. Gecertificeerde hulphonden zijn wel toegestaan (ook op het Appelpopterrein en in de pendelbussen), dit wel graag vooraf melden.
 • Eten en drinken meenemen op de camping is toegestaan. Dit geldt niet voor het festivalterrein. Hier is het verboden.
 • Er zijn sanitaire voorzieningen (stromend water, douches) aanwezig op het campingterrein. Houd deze schoon. Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers.
 • Op de camping is constant toezicht aanwezig. Bij ongeregeldheden zijn zij bevoegd je van het terrein te verwijderen. Voor calamiteiten wordt verwezen naar deze mensen en/of naar de incheckbalie bij de ingang. Hier tref je ook de EHBO post.
 • Denk aan de nachtrust van de medekampeerders en buurtbewoners. Het is dus verboden harde muziek te draaien na het sluiten van het festival.
 • Appelpopovernachtingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van jouw goederen.
 • Appelpopovernachtingen kan naar eigen inzicht personen de toegang weigeren of laten verwijderen van het campingterrein.
 • Op de camping en de bijbehorende terreinen zijn alle voorschriften van toepassing welke de plaatselijke overheid stelt ten aanzien van de BRANDVEILIGHEID en MILIEU. Strikte naleving van deze en de hierna volgende bepalingen zijn dan ook van belang. Geen BBQ en open vuur!!!
 • i.v.m. de beperkte parkeerruimte bij Camping Betuwe zal de parkeerbegeleider erop toezien dat het parkeren zo economisch mogelijk plaats vindt. Dit heeft tot gevolg dat het tussentijds gebruiken van de auto niet tot de mogelijkheden behoort. Heb je de auto tussentijds wel nodig dan dit graag op voorhand aan de parkeerbegeleider melden zodat je dan een daarvoor geschikte plaats toegewezen krijgt.

Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels. Appelpopovernachtingen wil de goede band met de omwonenden behouden. Dus zorg niet voor overlast. Gooi geen glas en afval in tuinen, bermen en gras! Houdt het leuk voor iedereen en maak Appelpopovernachtingen ook volgend jaar weer mogelijk!

 • Om alles in goede banen te leiden, heeft Appelpopovernachtingen een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Het gaat om algemene huisregels en voor de kampeerders het campingreglement. Hier volgen de huisregels, met daarin ook het toegangsbeleid.
 • Meldt je bij de incheckbalie bij de ingang van de camping. Dit kan op vrijdag vanaf 09.00 uur. Hier laat je de ticket zien welke met een barcodescanner wordt gecontroleerd. Je rekent vervolgens af en ontvangt een polsbandje welke je DIRECT dient om te doen.
 • Zonder polsbandje geen toegang tot de pendelbussen en de camping. Wees er zuinig op! Je ontvangt maar 1 keer een polsbandje.
 • We hanteren een adviesminimumtoegangsleeftijd van 15 jaar. Mensen jonger dan 16 dienen begeleid te worden door een meerderjarige.
 • Het is verboden de volgende zaken het festivalterrein mee op te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en/of andere opname apparatuur.
 • De security maakt gebruik van cameratoezicht.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 • Het betreden van het campingterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Op de campings kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Met het betreden van de camping geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken.
 • Appelpopovernachtingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers

We wensen je veel plezier op Appelpop toe!